از من بپرسید

من محمد منشی زاده هستم. ( مدرس و محقق در زمینه مهارت های زندگی  و تربیت فرزند در فضای مجازی)

خوشحالم که برای پیشرفت خود و اطرافیانتان گام برداشتید.

به شما تبریک می گویم. تبریک برای اینکه شما هم دوست دارید سبز باشید. همیشه سبز.

لطفا سوال یا پیشنهاد و حتی اگر انتقادی دارید در فرم زیر برای من ارسال کنید.

من حتما به نوشته ی شما پاسخ می دهم.