من محمد منشی زاده هستم. ( مدرس و محقق در زمینه سواد رسانه ای و سواد فضای مجازی )

اینکه شما در این هزار توی اینترنت به این صفحه رسیده اید یک نشانه است.

من و شما به اندازه پر کردن یک فرم با هم فاصله داریم!

خوشحال می شوم اگر از من بپرسید و بتوانم پاسخ بدهم.

لطفا سوال یا پیشنهاد و حتی اگر انتقادی دارید در فرم زیر برای من ارسال کنید.

اگر علاقمند به کوچینگ هم هستید می توانید همین فرم را پر کنید تا با شما تماس بگیرم.

من حتما به پیام شما پاسخ خواهم داد. بی صبرانه منتظرتان هستم.

محمد منشی زاده