حفاظت شده: هدیه کتاب والدین حقیقی، فرزندان مجازی

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد کنید:

من محمد منشی زاده هستم، مدرس و محقق در زمینه مهارت های زندگی در خانواده و فضای رسانه. هدف من در فرزند سبز آن است که دانش لازم و مهارت های کاربردی در زندگی را یاد بگیریم و به فرزندانمان نیز یاد بدهیم.

مقاله های مرتبط :