تمام مطالب دسته بندی: باغچه کتاب
باغچه کتاب

باغچه کتاب

از باغ کتاب تا باغچه کتاب چندین سال پیش بود که با باغ کتاب تهران آشنا شدم. برای یک سمینار آموزشی به تهران آمده بودم که یک نفر برای خرید کتاب، باغ کتاب را معرفی کرد. می توانستم حدس بزنم که جایی است که کتاب های زیادی دارد اما فکر نمی کردم چقدر! وقتی برای اولین بار به باغ کتاب تهران رفتم حس عجیبی داشتم. انگار در یک جنگل بزرگ از کتاب ها گم شده بودم و نمی خواستم کسی من را پیدا کند! هر طرف را نگاه می کردم کتاب بود و کتاب. میلیونها کتاب در کنار هم بودند و هر عاشق کتابی را به خواندن دعوت می کردند. من در میان کتاب ها قدم می زدم و لذت […]