20%
تخفیف

ادراک – کلید جادویی ارتباط

3.67 3 رای
۴۸,۰۰۰ تومان

پس از دیدن این آموزش، درک بعضی رفتارهای دیگران که امروز برای شما سخت است بسیار راحت تر خواهد بود.

کاش این موضوع را در کودکی یاد می گرفتیم

17
۴۸,۰۰۰ تومان