فیلم کارگاه مدیریت رسانه در خانواده

5.00 1 رای
۵۷,۰۰۰ تومان

با این ۷ سوال کلیدی می توانید استفاده از موبایل و تلویزیون را در خانواده مدیریت کنید

9
۵۷,۰۰۰ تومان

فیلم کارگاه یک جرعه آگاهی

5.00 12 رای
۴۷,۰۰۰ تومان

فیلم کارگاه یک جرعه آگاهی

چرا مطمئن هستم مهمترین نیاز امروز، آموزش سواد رسانه است؟

14
۴۷,۰۰۰ تومان