فن بیان اعتماد به نفس و مهارت های ارتباطی نوجوانان
26%
تخفیف

دوره فن بیان، اعتماد به نفس و مهارت های ارتباطی نوجوانان

5.00 7 رای
۸۹۰,۰۰۰ تومان

من که نمی خواهم فرزندم در آینده سخنران بشود!

آیا باز هم لازم است در دوره فن بیان، اعتماد به نفس و مهارت های ارتباطی نوجوانان شرکت کند؟

6
۸۹۰,۰۰۰ تومان