از حضور شما در دوره سواد رسانه ای دانشگاه علوم پزشکی یزد متشکرم.

برای دریافت هدایای حضور در این دوره لطفا فرم زیر را کامل کنید.

هدایا حداکثر تا ۳ روز آینده ارسال خواهند شد.