فیلم کارگاه یک جرعه آگاهی مدرس محمد منشی زاده مدرس سواد رسانه ای و سواد فضای مجازی
37%
تخفیف

فیلم کارگاه یک جرعه آگاهی

5.00 12 رای
۵۷,۰۰۰ تومان

فیلم کارگاه یک جرعه آگاهی

چرا مطمئن هستم مهمترین نیاز امروز، آموزش سواد رسانه است؟

17
۵۷,۰۰۰ تومان