دعوت به سخنرانی

برای دعوت به سخنرانی یا تشکیل کارگاه یا کلاس یا دوره لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید.

در صورتی که تمایل به برگزاری برنامه آموزشی در محل شرکت یا مدرسه یا مجموعه خود دارید فرم زیر را تکمیل کرده تا اطلاعات تکمیلی ارسال گردد.